pondělí 7. září 2009

S QRP pouze do QRP zavodů?


  • 2m: FT-817ND / 5W, 7EL DK7ZB, 272m ASL
Band:QSO:Points:ODX:LOC:QRB:
2m5610 161DK0CGJN59RJ512 km
Kam jsme to dotáhli ve VKV závodění? Už od konce včerejšího VHF contestu přemýšlím, jak alespoň trošku racionálně popsat to, co se děje na pásmu 2m při velkém závodě a oprostit se invektiv vůči stanicím používajícím kW výkony. Již v minulých letech jsem postupně, jak jsem si pořizoval různá rádia, zjistil, že pro to, abych dosáhl lepších výsledků, mi výkon nepomůže. Nejprve jsem vůbec na pásmo 2m nechtěl a měl jsem jen xvrt pro buzení mikrovln, který "dává" 50mW.